Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

sgk_sosyal-guvenlik_

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Son yıllarda yenilenen iş ve sosyal güvenlik mevzuatları, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler ile şirketler yönünden riskler doğurmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik dünyasında, sık mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenlenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir.

İşin Uzmanı olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için bilgili ve tecrübeli ekibimizle sizler için çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında doğru ve hızlı danışmanlık hizmeti almak ister misiniz?

İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatında sık sık kanun, yönetmelik, genelge gibi düzenlemelerle değişikliğe gidilmesi, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almasını mecbur hale getirmektedir. İşin Uzmanı olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmesi, mevzuatta olan değişikliliklerin uygulamaya yönelik açıklamalarla zamanında bildirimi, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin ve metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulması, resmi kurumlara gönderilecek yazıların ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması, iş ve sosyal güvenlik risklerinin yönetilmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bütün danışmanlık hizmetlerimizi müşterilerimize;

 • Dünya çapında 140 ülkedeki iş ve sosyal güvenlik uzmanlarının bir parçası olan Türkiye ekibimizle,
 • Deneyimli, teknik bilgiye sahip ve İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı uygulamaları alanında uzmanlaşmış devlet tecrübesine sahip kadromuzla,
 • Devam eden değişimler karşısında, tasarlama, yönetim ve uygulamada gösterdiğimiz başarılı yaklaşımımızla sağlamaktayız.

 

İş ve sosyal güvenlik danışmanlık hizmetlerimiz;

Genel iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili işyeri bildirim işlemleri, sigortalı işe giriş, sigortalı işten çıkış, iş kazası ve meslek hastalığı olayları, iş kazası ve meslek hastalıklarında işveren sorumluluğu , işyeri tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi ve değişikliklere ilişkin işlemler, prim oranları ve prime esas kazanclarla ilgili işlemler, aylık prim ve hizmet belgesi, eksik gün çalışmalarının belgelendirilmesi işlemleri , istirahatli sigortalılarla ilgili çalışmazlık bildirimi, sigorta primlerinin ödenmesi, idari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma işlemleri, işyerinin kurulması, iş sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi, iş sözleşmesinin devamı süresince yerine getirilmesi gerekenler, çalışma kuralları özel olarak düzenlenenler ile ilgili işveren yükümlüküleri ve yükümlülüklere aykırı davranmanın sonuçları konularında İşin Uzmanı olarak profesyonel kadromuzla destek sağlamaktayız.

Sosyal güvenlik ve iş mevzuatı check-up hizmeti

İş ve sosyal güvenlik mevzuatında işverenlere yönelik çok sayıda yükümlülükler ve bu yükümlüklerin yerine getirilmemesi ya da geç getirilmesi durumunda da idari para cezası, gecikme zammı/ gecikme cezası, teşviklerden yararlanamama, fazla prim ödeme, prim borçlarından sorumluluk, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan ödemelerden sorumlu tutulma gibi ağır yaptırımlar ön görülmüştür.

Bu çerçevede; İşin Uzmanı olarak sunduğumuz İş ve Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmetlerinden yararlanarak henüz resmi bir yaptırıma maruz kalmadan işyerinizin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden aykırılık ve eksikliklerini tespit edebilir ve bu konudaki risklerinizi ve parasal kayıplarınızı minimize etmenize destek olabiliriz.

Yabancıların çalışma izinleri ve sosyal güvenlik hizmetleri

İşin Uzmanı olarak Türkiye’de çalışacak yabancılarının ve beraberindeki aile fertlerinin çalışma ve ikamet izinlerinin alınması, zamanında bildirimlerin yapılması, yenilenmesi, çalışma izni taleplerinin reddi halinde itiraz ve yargı yoluna başvurulması konularında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Ayrıca, bir işverene bağımlı olarak çalışıp çalışmadıkları, yabancı bir şirket tarafından geçici görevli olarak ülkemize çalışmaya gönderilip gönderilmedikleri, yabancı çalışanın ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşı olup olmadığına bağlı olarak farklılık gösteren yabancı personelin sosyal güvenliği konusunda yabancı uyruklu personel istihdam eden şirketlere profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İşin Uzmanı’nin yabancıların çalışma ve oturma izinleri sürecindeki katma değerinin farkında mısınız?

 • Sürecin sahibi İŞİN UZMANI olduğu düşünülerek herşeyin zamanında yapılmasının sağlanması,
 • İşin Uzmanı personelinin yabancıların gelir vergisi, sosyal güvenlik durumu, çalışma ve oturma izni süreçlerine hakim olması sonucunda, işverenin süreçlerinde riskli bir uygulama varsa, bu daha kolay fark edilebilir bir hale gelecektir. Böylece, işveren, varsa uygulamalarının kanunlara daha uyumlu olma fırsatlarını atlamamış olacaktır.
 • Uygulamada oluşan sıkıntıların ve çözüm önerilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst düzey yetkililerine resmi olarak iletilmesi.

Karşılabilecek karmaşık durumlara karşı profosyonel çözüm bulmak ister misiniz?

Karmaşık durumlarda İşin Uzmanı, çözüm üretecektir. Çözümler teknik bilgimizin yanı sıra piyasadaki diğer müşterilerimiz ile elde ettigimiz tecrübemize de dayanan çözüm önerileri olacaktır. Bu yolla, karmaşık durumlar için işverenin konu hakkında iyi düşünülmüş bir tercih yapmasına yardımcı olacaktır.

Yurtdışına işçi gönderiminde iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı

Ekonomideki globalleşmenin bir sonucu olarak ülkemizdeki şirketlerin de dünyanın çok farklı noktalarında iş üstlendikleri ve buralardaki işlerinde çalıştırılmak üzere geçici veya daimi işçi götürdükleri görülmektedir.

İşin Uzmanı olarak; ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere işçi götüren şirketlere iş ve sosyal güvenlik mevzuatı karşısındaki sorumluluklarının yerine getirilmesi, risklerin yönetilmesi ve prim yükünün minimize edilmesi için uzman kadromuzla gerekli desteği vermekteyiz.

Yöneticilerin sigortalılık ve emeklilik statüsü

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kaldırılmış olmakla birlikte daha önce bu Kurumlar tarafından sosyal güvenlikleri sağlanan kişilerin sigortalılık statüsü ve emeklilik şartları ile ilgili mevcut olan ayırım 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ana madde ve geçici maddelerde yapılan düzenlemelerle büyük ölçüde korunmuştur. Ayrıca, aynı anda birden fazla sigortalılık statüsüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olan kişilerin hangi sigortalılık halinin geçerli olacağı, Bağ-Kur’lu olan kişilerin bu sigortalılıklarını sona erdirmeden SSK’lı olarak da prim ödeyip ödeyemeyecekleri, daha yüksek emekli maaşı alabilmek için ne yapılması gerektiği hususunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede, İşin Uzmanı olarak şirket ortak ve yöneticilerinin doğru sigortalılık statüsünde olup olmadıkları, daha yüksek emekli maaşı alabilmek için nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konularında profesyonel destek sağlamaktayız.

İstihdam teşviklerinden yararlanma

Bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması, istihdam maliyetlerinin azaltılması, gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının artırılması, mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi, özürlülerin istihdam edilebilirliğinin sağlanması, ekonomik krize bağlı işten çıkarmaların önüne geçilmesi, kültür yatırım/ girişimlerinin ve Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi sigorta primi teşvik ve destekleri ile ilgili çok sayıda yasal düzenleme yapılmıştır.

Bu teşvik ve desteklere bakıldığında; bir kısmının geçici veya devamlı olduğu, bir kısmının bölgesel veya Türkiye genelinde uygulandığı, bir kısmının ilave istihdam, belli yaş ve nitelikte işçi çalıştırma şartına bağlanmışken, bir kısmının prim belgesinin yasal sürede verilme ve prim borcunun yasal sürede ödenme şartına bağlandığı, bazı durumlarda sadece bir teşvikten yararlanılabilirken, bazı durumlarda aynı anda, aynı işçi için birden fazla prim teşvikinden yararlanılabildiği, teşviklerin bir kısmı sosyal güvenlik mevzuatında düzenlenmişken, bir kısmının da farklı mevzuat içerisinde düzenlendiği görülmektedir.

Bu durum, hem mevzuatın izlenmesini güçleştirmekte, hem de yapılacak tercihleri güçleştirmektedir.

İşin Uzmanı olarak işletmelerimizin istihdam teşviklerinden yeterince ve doğru olarak yararlanıp yararlanmadıkları, bu teşviklerden yararlanarak bazı durumlarda sigorta prim oranını %33,5-39’dan %14’e nasıl indirebilecekleri, ihaleli işlerde istihdam teşviklerinden yararlanıp yararlanılamayacağı, alt işvereni olan işletmelerin istihdam teşviklerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi hususları içeren istihdam teşvik stratejilerinin oluşturulmasında çözümler üretmekteyiz.

 • Hangi istihdam teşviklerinden yararlanilabilir ?
 • İstihdam teşviklerinden yararlanma şartları nelerdir?
 • Teşviklerde tercih sistemi nedir?
 • Birden fazla teşvikten yararlanma koşulları nelerdir?
 • Uygun durumlarda prim oranı %14’e nasıl indirilir?
 • Yeni yatırım ve bölgesel teşvikler nelerdir?

İş yeri devir ve birleşmeleri

Günümüzde yaşanan ekonomik gelişmeler sonucunda birçok işletmenin yapısında değişiklikler olmaktadır. Bu kapsamda, işletmelerin bölünmesi, devri, birleşmesi gibi işlemler yapılmaktadır. Kuşkusuz bu durum iş ve sosyal güvenlikten kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, birikmiş ücret alacakları ve prim borçları, yasal bildirimlerin süresinde yapılması gibi riskleri beraberinde getirmektedir. İşin Uzmanı olarak işyeri devir ve birleşmelerinde ortaya çıkacak iş ve sosyal güvenlik risklerinin doğru yönetilmesi konusunda profesyonel destek sağlamaktayız.

Asgari işçilik ve uzlaşma danışmanlık hizmetleri

Asgari işçilik uygulaması, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıtdışı istihdamla mücadelede başvurduğu yöntemlerden birisi olup, bu yöntemde tüm ihale ve inşaat konusu işler ile istisnai durumlarda da devamlı nitelikteki iş ve işyerlerinde, SGK’ya bildirilmesi gereken asgari çalışma gün sayısı ve/veya prime esas kazanç tespiti yapılmaktadır. SGK tarafından yapılan asgari işçilik inceleme ve araştırmalarında işveren tarafından fiilen bildirilen ile SGK tarafından tespit edilen işçilik tutarı arasında fark bulunması halinde, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan primin işverenden tahsilinden sonra ihale konusu işlerde teminat iadesine, bina inşaatlarında da yapı kullanma izin belgesi alınmasına esas “ilişiksizlik yazısı” verilmektedir.

İşin Uzmanı olarak, gerek ihale ve inşaat konusu işlerde, gerekse devamlı nitelikteki işyerlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerince yapılan asgari işçilik araştırmalarında ve denetim elemanlarınca yapılan asgari işçilik incelemelerinde işverenlerimize işyeri tescili, alt işveren ilişkileri, ilişiksizlik belgesi, asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, işçilik oranlarına itiraz ve yargı yoluna başvurma, işyeri kayıtlarının incelenmeye hazırlanması ve asgari işçilik uzlaşması konularında teknik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatında alt işveren çalıştırma ve sorumluluğu

İşletmelerde iş bölümü ve uzmanlaşmanın gerekliliği beraberinde alt işverenlik uygulamalarını da getirmiştir. Alt işverenlik uygulamalarının iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uyumlu olması ve buna göre sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Alt işverenlik uygulamaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği, teşvik uygulamaları, ücret ve prim borçlarından müteselsil sorumluluk gibi sosyal güvenlik ve iş mevzuatı açısından işverenlerin karşılaştıkları sorunlara İşin Uzmanı olarak danışmanlık yaparak alternatif çözümler üretmekteyiz.

Ekonomik krize çözüm: kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

Bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik krizlerden en çok çalışma hayatı etkilenmektedir. Ekonomik krizlerin sonucunda birçok işletme kapanmakta ve çalışanlar işini kaybetmektedir. Ekonomik krizin olumsuz etkilerini azaltarak işletmelerin çalışmaya devam edebilmesi için işyerlerinde kısa çalışma uygulaması ve çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanması alternatif bir çözümdür. İşin Uzmanı olarak işletmelerin kriz dönemlerinde kısa çalışma uygulamalarına geçmeleri için gerekli iş planlaması, kısa çalışma başvurusu, yasal sürecin yerine getirilmesi ve izlenmesi, ayrıca toplu işçi çıkarma ve koşulları, toplu işçi çıkarma usullleri ve istisnaları, yeniden işe alma zorunluluğu ve toplu işçi çıkarma usulune aykırılığın sonuçları konularında müşterilerimize İşin Uzmanı olarak profesyonel hizmet vermekteyiz.

İş sözleşmelerinin kurulmasında danışmanlık hizmetleri

İhtiyaca uygun iş sözleşmelerinin belirlenmesi, iş sözleşmelerinde mevzuata uygun hükümlerin konulması, karşılıklı hak ve borçların düzenlenmesi, iş sözleşmesinin devamında ve sona ermesinde uyuşmazlık çıkması ihtimalini düşürecektir. İş sözleşmelerinin kurulmasında İşin Uzmanı olarak tecrübeli uzman kadromuzla alternatif çözümler üretmekteyiz.

Çalışma modellerine göre istihdam danışmanlık hizmetleri

Part – time, denkleştirme ve çağrı üzerine çalışma, başta hizmet sektörünün konaklama ve eğlence yerleriyle marketlerin başvurdukları bir çalışma biçimidir. İnşaat sektöründe, tahmil ve tahliye işlerinde ise çağrı üzerine çalışma en çok ihtiyaç duyulan çalışma biçimlerindendir. Esnek çalışma biçimlerinin uygulanması, orta ve uzun vadede işverenlerin işçilik maliyetlerini azaltacak, işçilerin verimliliğini artıracak, bu suretle istihdam ve yatırım artışı sağlanmış olacaktır. Çağrı üzerine işçi çalıştırma sistemi işverenlerin işçi bulamama sorununu gidererek, özellikle belirli zamanlarda işçiye ihtiyaç duyan işverenlerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır.

İşin Uzmanı olarak işletmelerin faaliyet konusuna uygun esnek çalışma modellerinin belirlenmesinde altenatif çözümler üretmekteyiz.

İzin uygulamalarında danışmanlık hizmeti

Yıllık ücretli izin uygulaması, izin kurullarının oluşturulması ve yasalarda düzenlenmemiş olan bazı ücretsiz izin uygulamaları konularında İşin Uzmanı olarak profesyonel kadromuzla destek sağlamaktayız.

Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin danışmanlık hizmetleri

İŞİN UZMANI uzman kadrosu ile, bireysel iş hukukunda işveren ile işçi arasında uyuşmazlık konularının başında gelen kıdem ve ihbar tazminatı ile iş mevzuatında düzenlenen kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, cezai şart tazminatı konularında İşin Uzmanı olarak profesyonel hizmet vermekteyiz.

Toplu iş hukuku danışmanlık hizmetleri

İşveren ve işveren sendikaları ile işçi sendikaları arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ve toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında, İşin Uzmanı olarak tecrübeli uzman kadromuzla alternatif çözümler üretmekteyiz.

İş ve sosyal güvenlik dava danışmanlığı

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili dava açma, savunma hazırlama ve itirazda bulunma süreçlerinde şirket avukatlarına söz konusu yazılı metinlerin hazırlanmasında İşin Uzmanı olarak profesyonel kadromuzla destek sağlamaktayız.

İş ve sosyal güvenlik incelemelerinde danışmanlık

İşin Uzmanı olarak; işyerlerinde iş müfettişi, sosyal güvenlik müfettişi/ denetmeni tarafından yapılacak inceleme ve teftişlerde, işyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması ve devam eden süreçte raporlardaki önerilerin yerine getirilmesi aşamalarında işletmelerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı eğitim hizmetleri

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları çok sık değişiklik yapılan alanlardan biridir. Bu durum, hem mevzuatın takibini güçleştirmekte, hem de zamanında ve doğru olarak öğrenilemeyen düzenlemeler hatalı işlemler yapılmasına neden olmaktadır.

İşin Uzmanı olarak uzman kadromuzla müşterilerimizin iş ve sosyal güvenlik mevzuatını uygulayan departmanlarında çalışan personeline iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamına giren genel ve özel konularda eğitim ve seminer hizmeti sunmaktayız.