İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

is-hukuku

İşletmenizde istenmeyen durumlara karşı işverenlerin öncesinde sosyal güvenlik, iş güvenliği ve iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında hazırlıklı olmaları gerekli belge, form, kayıt ve dokümantasyonların yasal mevzuata uygun tutulması olası kaza, şikayet ve dava süreçlerinde kusur oranlarını önemli ölçüde etkileyecek hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca işyerinde çalışanların yasal,sosyal ve sendikal haklarının veya ilişkilerinin düzenlenmesi olası rahatsızlıklara çözüm yollarının sunulması ve tarafların ilgili mesuliyet çerçevesinde uzlaştırılması önem arz etmektedir.

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanlarında da faaliyet gösteren İşin Uzmanı OSGB aşağıda belirlenen konular hakkında sizlere destek vermektedir.

İş Hukuku Kapsamında Sunulan Hizmetler

 • Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi
 • Sigortalılık İşlemleri
 • Personel Özlük dosyalarının incelenmesi ve matbu dökümanların hazırlanması
 • Çalışan,taşeron,tedarikçi ve yönetici Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması
 • Çalışma hayatına ilişkin yasal mevzuat uygulamasının sağlanması
 • Şirket politikalarına uygun yönetmelik ve talimatların hazırlanması
 • İşe Alma, İşten çıkarma prosedürlerinin hazırlanması
 • İş kazalarından ve meslek hastalıkları davalarına danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • İş Kazası ve meslek hastalığı raporlama sistemlerinin oluşturulması
 • Çalışma ve İş kurumu Müfettişleri denetimlerine karşı gerekli hazırlık safhalarının gerçekleştirilmesi
 • Yönetici ve çalışanlara yasal hak ve sorumlulukları hakkında eğitim verilmesi
 • Diğer İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri
 • İdari Para Cezaları